Εγγραφή

Έγκαιρη εγγραφή (πριν τις 10/8/2013) 50 €
Εγγραφή 70 €
Έγκαιρη εγγραφή φοιτητή/ριας (πριν τις 10/8/2013) 20 €
Εγγραφή φοιτητή/ριας 35 € 25 €

Για κάθε ανακοίνωση θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός ομιλητή ή μίας ομιλήτριας.

Κάθε ομιλητής και ομιλήτρια μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 2 ανακοινώσεις.

Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη στο συνέδριο.

Πατήστε εδώ για την ηλεκτρονική καταβολή του ποσού της εγγραφής.

Το σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, 2013

Εκτός από το σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής για εγγραφή στο συνέδριο, υπάρχει και η δυνατότητα καταβολής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό : BANK: Alpha Bank Greece
IBAN: GR9301403100310002002020898

Σε περίπτωση επιλογής του δευτέρου τρόπου, δηλαδή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, χρειάζεται να φαίνεται στο απόκομμα τραπεζικής συναλλαγής ο κωδικός 4664 αλλά και το ονοματεπώνυμό σας.

Παρακαλείστε να επιδείξετε το απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής κατά την εγγραφή σας την ημέρα του συνεδρίου.

Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε κατά τις ημέρες του συνεδρίου στην γραμματεία.

Επισημαίνεται ότι οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν και για απλή παρακολούθηση του συνεδρίου.