10ο Διεθνές Συνέδριο ΣημειωτικήςPhotogallery ΣυνεδρίουVideogallery Συνεδρίου

«Κόσμοι που αλλάζουν & Σημεία των καιρών»

Συνδιοργάνωση:
Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
- Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Βόλος, 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013