Σημαντικές ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων : 15 Μαΐου 2013 9 Ιουνίου 2013
Αποτελέσματα κρίσεων: 10 Ιουλίου 2013
Τέλος προεγγραφών: 10 Αυγούστου 2013
Ημερομηνίες συνεδρίου: Βόλος, 4, 5 & 6 Οκτωβρίου 2013