Πρακτικά συνεδρίου

Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου θα εκδοθούν ψηφιακά πρακτικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει δεκτές στο Συνέδριο, μετά από κρίση, και έντυπος τόμος πρακτικών με επιλεγμένες δημοσιεύσεις πάνω σε θεματικές του συνεδρίου.