Προσκεκλημένοι ομιλητές

Jean-Marie Klinkenberg, Professor Emeritus, Unité de Sémiotique et Rhétorique, Université de Liege
Τίτλος εισήγησης: Thinking the novelty (Περίληψη εισήγησης)

Αλέξανδρος – Φαίδων Λαγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ , Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
Τίτλος εισήγησης: The history of semiotics: Continuities, discontinuities and ruptures (Περίληψη εισήγησης)

Massimo Leone, Research Professor of Semiotics and Cultural Semiotics, Department of Philosophy, University of Torino
Τίτλος εισήγησης: Longing for the Past: the Nostalgic Semiosphere
(Περίληψη εισήγησης)

Farouk Y. Seif, Professor Emeritus, Center for Creative Change, Antioch University Seattle, Washington, USA
Τίτλος εισήγησης: Resilience and Chrysalis Reality: Navigating Through Diaphanous Space and Polychronic Time (Περίληψη εισήγησης)

Göran Sonesson, Professor of semiotics, Director of Centre for cognitive semiotics, SOL, Lund University
Τίτλος εισήγησης:The Eternal Return of the New. From Cultural Semiotics to Evolutionary Theory and Back Again (Περίληψη εισήγησης)