Πρόσκληση περιλήψεων

Η σύγχρονη παγκοσμιότητα χαρακτηρίζεται ως μια καινοφανής συνθήκη σαρωτικών αλλαγών σε κάθε πτυχή της ατομικής και συλλογικής ζωής και δράσης. Μία πρώτη περιγραφή της αναδυόμενης νεωτερικότητας από τον Μαρξ, ως μιας εποχής χαρακτηριζόμενης από «αιώνια αβεβαιότητα και κινητικότητα», στην οποία «κάθε τι στέρεο κι ακλόνητο το παίρνει ο άνεμος» (Μανιφέστο, 1848), όπως και η περιγραφή του μεσοπολεμικού κόσμου από τον Πωλ Βαλερύ, ως κυριαρχούμενου από «ασυνέχεια, ασυναρτησία, έκπληξη» (1935), φανερώνουν την ενδεχόμενη συνάφεια τού σήμερα με εποχές που γνώρισαν ανάλογης έντασης και έκτασης ρήξεις, κρίσεις και μεταμορφώσεις. Η σύγχρονη, «ρευστή νεωτερικότητα», ξεχωρίζει, σύμφωνα με τον Bauman (2007), από μια τόσο ριζική χωροχρονική αποσύνθεση και αστάθεια των κοινωνικών μορφών και θεσμών, ώστε οι ανθρώπινες δράσεις καταδικάζονται σε μια διαρκή ανασφάλεια, ανατροπή και αβεβαιότητα, οδηγώντας στη διαρκή ανασύνταξη των όρων, στρατηγικών, προσανατολισμών, δεσμεύσεων και επιλογών ζωής.
Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη μιας πολυδιάσταστης και διεπιστημονικής ανάλυσης και ερμηνείας αυτής της ιδιότυπης συνθήκης, εστιάζοντας στην εμπειρία και την αναπαράσταση της ρευστότητάς της, στα ποικιλόμορφα φαινόμενα σημειοκλασίας και σημειογονίας, κωδικοποίησης, απο- και μετα-κωδικοποίησης που τη διακρίνουν.

Προσκαλούμε προτάσεις για εισηγήσεις σχετικές με τους εξής βασικούς θεματικούς άξονες:
Ι. Αναδυόμενοι κόσμοι: Νέες αναπαραστάσεις και αναπαραστατικές συμβάσεις, κειμενικότητες, πολυτροπικότητες, νέες τεχνολογίες, γλώσσες, επιστημολογίες, οντολογίες, μορφές τέχνης και γνώσης, εικονοπλασίες, αφηγήσεις και μεταφράσεις, νέοι χρονότοποι και γνωστικές χαρτογραφήσεις.

ΙΙ. Κόσμοι σε σύγκρουση: Συνέχειες και ασυνέχειες, τομές και αντιστάσεις, ανατροπές και μετατροπές στη συγκρότηση των ταυτοτήτων, συλλογικοτήτων και υποκειμενικοτήτων, καθώς και στις κάθε λογής υλικότητες, ομιλίες, συμπεριφορές, συναισθήματα και πρακτικές.

ΙΙΙ. Κοσμοεικόνες/κοσμοθεωρίες: Ρευστοί καιροί, ρευστές θεωρίες. Η ρητορική, η μεταφορική, η εικονογραφία και οι εννοιολογήσεις των ρευστών καιρών. Προτάγματα και διακυβεύματα σημειωτικών προσεγγίσεων της αλλαγής.

Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι με τη μορφή προφορικών ανακοινώσεων 20 λεπτών ή με τη μορφή γραπτών ανακοινώσεων (πόστερ) τα οποία θα εκτίθενται καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου και θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρία.

Το συνέδριο επίσης ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων από κοινού ομιλητών (panels) που να περιλαμβάνουν 3 ατομικές εισηγήσεις, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μια. Σε όλες τις περιπτώσεις, το Συνέδριο δέχεται προτάσεις προερχόμενες από ένα ευρύ διεπιστημονικό και θεωρητικό φάσμα, όπως διαφορετικά σημειωτικά παραδείγματα, μεταδομιστικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις, κοινωνική σημειωτική, θεωρίες πολιτισμού και επικοινωνίας.

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η αγγλική και η ελληνική.