Επιτροπές

Οργανωτική επιτροπή

Μαρία Παπαδοπούλου: Πρόεδρος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελευθερία Δέλτσου: Αντιπρόεδρος, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιώργος Ανδρουλάκης: Ταμίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη Γκανά: Μέλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φοίβη Γιαννίση: Μέλος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιστημονική Επιτροπή

Massimo Leone, Research Professor of Semiotics and Cultural Semiotics, Department of Philosophy, University of Torino

Kristian Bankov, Professor, Head of the Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University

Γρηγόρης Πασχαλίδης: Συντονιστής από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλέξανδρος Λαγόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κάριν Μπόκλουντ – Λαγοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Κουρδής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπέτυ Κακλαμανίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λία Γυιόκα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστασία Χριστοδούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευριπίδης Ζαντίδης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελευθερία Δέλτσου: Συντονίστρια από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μαρία Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιώργος Ανδρουλάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ελένη Γκανά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φοίβη Γιαννίση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αξιολόγηση εργασιών

Αδάμου Χριστίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανδρουλάκης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αρχάκης Αργύρης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαμβακίδου Ιφιγένεια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Βηδενμάιερ Ανθή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαννίση Φοίβη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιόκα Λία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γκανά Ελένη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γκόρια Σοφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δέλτσου Ελευθερία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημητριάδου Κατερίνα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ζαντίδης Ευριπίδης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κακλαμανίδου Μπέτυ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοκκώνης Μιχάλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κουρδής Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λαγόπουλος Αλέξανδρος-Φαίδων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λαγοπούλου-Μπόκλουντ Karin, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μπιλάλης Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπονώτη Φάνυ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Müller Vincent, Oxford University & American College of Thessaloniki
Νικονάνου Νίκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παπαδοπούλου Μαρία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πασχαλίδης Γρηγόρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρίκου Ελπίδα, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα
Σηφάκη Ευγενία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στάμου Αναστασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τεντοκάλη Βάνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τραγάκη Δάφνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χοντολίδου Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης